Ured bez papira

 

Programsku cjelinu „Irata - Ured bez papira“ čine:

 • Programsko rješenje Uredsko poslovanje - usklađeno s Uredbom o uredskom poslovanju za pismena i predmete neupravnog postupka
 • Web aplikacija za verifikaciju i digitalno potpisivanje.

 

 Kroz modul Uredsko poslovanje omogućeno je jednostavno i efikasno:

 • evidentiranje zaprimljenih pismena i drugih dokumenata
 • evidentiranje izdanih pismena
 • pridruživanje dokumenata – učitavanjem ili skeniranjem
 • razvrstavanje i raspoređivanje, brzo pretraživanje

Navedeni način evidentiranja omogućen je evidentiranjem podataka unutar evidencija:

 • knjiga primljene pošte - upisnik predmeta urudžbenog zapisnika vodi se po sustavu brojčanih oznaka, odnosno klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva
 • knjiga zaprimljenih ulaznih računa
  • automatski prihvat e-Ulaznih računa dostavljenih preko posrednika Moj-eRačun i FINA
  • automatski prihvat podatka o ulaznom računu iz UBL datoteke
 • knjiga izlazne pošte
 • interne knjige pošte

Zaprimljena pismena sa svim svojim prilozima (pdf, UBL, ostali dokumenti) pridružuju se osobama na verifikaciju.
U programskom rješenju dokument se pridružuje osobama koje ga moraju verificirati - mogućnost zadavanja jednog ili više potpisnika s definiranim nivoima potpisa.

 

Kroz Web aplikaciju za verifikaciju dokumenata i digitalno potpisivanje omogućeno je:

 • verificiranje dokumenata iz web aplikacije za jednu ili više pravnih osoba
 • potpisivanje dokumenata različitim digitalnih potpisima
 • arhiva - pregled i pretraživanje već potpisanih dokumenata
 • praćenje detaljnih podataka o vremenu i načinu potpisivanja
 • vraćanje predmeta na prethodni nivo
 • prilikom pregleda za verifikaciju - automatsko povezivanje ulaznog računa s narudžbenicom, primkom, kalkulacijom,… i po potrebi ostalim dokumentima iz ERP-a
 • tijekom verifikacije dodavanje podatka o mjestu troška

Po konačnoj verifikaciji ulaznog računa, on se automatski učitava, te je vidljiv u knjizi URA.