Microsoft .Net (Forms)

Poslovna rješenja tvrtke Irata su razvijena na Microsoft .NET platformi, a kao baza podataka najčešće se koristi Microsoft SQL Server.

Prilikom izrade programskih rješenja pažljivo su implementirani i korišteni standardi Windows sučelja. Sve forme unutar programskog rješenja su standardizirane i tipizirane tako da se usvojena tehnika korištenja programa primjenjuje u svim drugim modulima.

Standardna rješenja su inicijalno razvijena u Windows Forms tehnologiji, a zbog intenzivnog rasta Interneta i mobilnih tehnologija danas se uglavnom baziraju na korištenju pozadiskih servisnih tehnologija (mikroservisi) i front-end rješenja baziranih na responsive web tehnologijama i MVC-u.

forms
web

Web tehnologija Asp.Net Core

Prema potrebama korisnika spremni smo razviti ili poboljšati postojeća web programska rješenja koja će u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe i unaprijediti poslovanje.

Velika većina naših web aplikacija oslanja se na postojeći ERP sustav, gdje smo prilikom razvoja koristili sljedeće tehnologije: .net Core, OpenID Connect, OAuth 2.0, WCF, Rest API, Devextreme, Bootstrap.

Za izradu B2B ili B2C web trgovina koristimo nopCommerce open-source platformu (s uslugom kartičnog plaćanja CorvusPay i/ili PayPal) koju smo integrirali s našim ERP sustavom. 

Mobilna tehnologija

Pojedini djelovi Irata programskih rješenja su preneseni na dlanovnike i smartphone uređaje. Programska rješenja su prilagođena veličinom ekrana i unosom podataka za dlanovnike.

mobline tehnologije