Putni nalozi i putni računi


Programsko rješenje podržava evidentiranje svih Zakonom propisanih podataka, te  funkcionalnost vezivanja svih troškova putovanja (uključujući i troškove koji su plaćeni karticama, virmanom ili kroz vanjsku uslugu).

Evidencija zahtjeva za odobrenjem putnog naloga
 • zaposlenik otvara zahtjev za odobravanje službenog puta
 • putem e-mail servisa voditelju se dostavlja mail sa zahtjevom za odobravanje službenog puta
 • po odobravanju zahtjeva voditelj potpisuje i šalje e-mail obavijest ravnatelju na dodatno odobravanje, u slučaju odbijanja zahtjeva, vraća se samo obavijest podnositelju da je zahtjev odbijen
 • ravnatelj po odobravanju stavlja drugi potpis i mailom vraća obavijest voditelju i zaposleniku koji je zahtjev kreirao, te dodatno ide e-mail obavijest u računovodstvo
 • u slučaju odbijanja, vraća se obavijest voditelju i zaposleniku o odbijanju zahtjeva za službeni put
 • omogućavanje praćenja statusa zahtjeva za odobrenjem putnog naloga
  • Otvoren
  • Poslan voditelju
  • Poslan ravnatelju
  • Odobren
  • Odbijen od voditelja
  • Odbijen od ravnatelja
 • nakon što je zahtjev za službeni put odobren, zaposlenik može sam izraditi putni nalog
 • ispis putnog naloga
 • mogućnost evidentiranja vrste putovanja (samostalno kreira ovlašteni korisnik)
Putni račun
 • unos prijedloga obračuna troškova putnog računa obavlja zaposlenik
 • može evidentirati prijedlog obračuna troškova putnog računa (obračun dnevnica, obračun prijevoznih troškova, obračun ostalih troškova putovanja, evidentiranje dodatnih troškova poslovanja koji tereti putni račun, a ne isplaćuju se zaposleniku).
 • po završetku evidentiranja prijedloga troškova putnog računa od strane zaposlenika postavlja se status „Evidentirani troškovi“.
 • ovisno o korisničkim potrebama, moguće je e-mail servisom poslati poruku o evidentiranim troškovima na putnom računu u računovodstvo
 • obračun putnih računa u kunama i devizama
 • osoba koja kontrolira „Evidentirane troškove“ ima pregled putnih računa sa statusom „Evidentirani troškovi“
 • na "Evidentiranim troškovima" - po pregledu i kontroli ili obavljenim promjenama - prema vlastitom Pravilniku evidentira status „obračunat Putni račun“
 • slanje e-mail-a zaposleniku preko e-mail servisa s porukom da je putni račun obračunat
 • ispis putnog računa
 • bezgotovinska isplata – formiranje HUB obrasca
 • automatsko kontiranje putnog računa
 • evidentiranje dodatnih troškova koji tereti putni račun a ne isplaćuju se Zaposleniku
Automatsko kreiranje JOPPD obrasca
Ispis knjige evidencije službenih putovanja
Rekapitulacija troškova po putnom računu
Izrada temeljnice za kontiranje obveze i troškova putnog računa
 • kontiranje uključuje kreiranje obveze te troškova evidentiranih na obračunatom putnom računu (dnevnice, prijevozni troškovi, ostali troškovi, te dodatni troškovi)
 • moguće je napraviti prilagodbu datoteke za prijenos u Vaš ERP
 • u primjeru proširenja sustava s Blagajničkim poslovanjem Irate, obračunati putni nalog moguće je povezati s isplatnicom i prenijeti u blagajničko poslovanje
Ostale funkcionalnosti
 • programsko rješenje podržava i omogućava i naknadno odobravanje putnih naloga (nakon datuma putovanja) autoriziranom djelatniku.
 • u slučaju da je putni nalog odobren i otvoren, ali službeni put otkazan, e- mail servisom se dostavlja email obavijest u računovodstvo
 • računovodstvo će završiti službeni put bez obračuna i stornirati putni nalog