Računi, računi za predujam (nemedicinski), ponude


Modul omogućava izradu i evidenciju računa, kao i njihovo kontiranje. Moguće je „punjenje“ računa iz modula Kamate, kao i ispostavljanje eRačuna.


Ispostavljanje računa
 • izrada novog računa
 • ispostavljanje na temelju prikazanog računa / ponude
 • ispostavljanje na temelju računa / ponude
 • izrada faktura na temelju evidentiranih usluga
 • izmjena podataka za ispis računa
 • funkcionalnost prilikom dodavanja
 • učitavanje stavaka računa / ponude
 • ispis računa
 • storniranje prikazanog računa / ponude
 • storniranje računa / ponude
Ispostavljanje ponuda
 • izrada nove ponude 
 • ispostavljanje na temelju prikazanog računa / ponude
 • ispostavljanje na temelju računa / ponude
 • izrada faktura na temelju evidentiranih usluga
 • izmjena podataka za ispis računa
 • funkcionalnost prilikom dodavanja
 • učitavanje stavaka računa / ponude
 • storniranje prikazanog računa / ponude
 • storniranje računa / ponude