Zaštita privatnosti

Prikupljanje podataka i sigurnost

Zaštita podataka zauzima značajno mjesto u poslovanju tvrtke IRATA d.o.o, koja u poslovanju prikuplja i obrađuje osobne podatke zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ispitanik/Korisnik).

Za realizaciju tražene ili traženih usluga te za pružanje obavijesti i informacija vezanih uz naše usluge, te za potrebe komunikacije s Ispitanikom/Korisnikom, koristit ćemo samo one podatke koje nam je Ispitanik/Korisnik dozvolio popunjavajući Privolu. Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Ispitanika/Korisnika identificiraju (poput imena, adrese, e-maila, poštanske adrese i dr.).

Pravo na promjenu i brisanje osobnih podataka Ispitanika/Korisnika

Ispitanik/Korisnik ima pravo od IRATA-e ishoditi promjenu ili brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a IRATA d.o.o. ima obvezu izmijeniti ili obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje Ispitanikovih/Korisnikovih zakonskih prava. Zahtjev za brisanjem podatka dostavit će se mailom na adresu office@irata.hr.

Cookies

Kolačići (engl. cookies) omogućuju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranicama. Kolačić je mali paket podataka poslan sa poslužitelja na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Svrha kolačića je poboljšanje korisničkog iskustva prilikom upotrebe internet stranice. Kolačići na Internet stranicama Društva su anonimizirani te se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja.

IRATA d.o.o. prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica.

Informacije o načinu upravljanja kolačićima potražite na stranicama pretraživačkih trgovačkih društava.

Digitalni marketing, newsletter

IRATA d.o.o. šalje promotivne materijale putem digitalnih komunikacijskih kanala pojedincima s kojima je u određenom trenutku ostvarila nekakav oblik suradnje i koji su nam dali kontakt podatke za takav oblik komunikacije.

Za isporuke newslettera IRATA d.o.o. može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju istima dajemo na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju ste prijavili za dobivanje newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših newslettera, u vremenskom periodu dok ste na njega prijavljeni, te ga u druge svrhe ne smije koristiti. Osim u navedenom slučaju i pod navedenim uvjetima, IRATA d.o.o. neće Vaše kontakt podatke, koje ste dali za prijavu na newsletter, dijeliti sa trećim stranama.

Sigurnost, nadzor i kontrola nad podacima i obradama podataka (cjelovitost i povjerljivost)

IRATA d.o.o. prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. IRATA d.o.o. poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.