- digitalizacija

- DMS integriran sa ERPom

- web portal za verifikaciju i potpisivanje/ovjeravanje 

- uredsko poslovanje