Obavijest korisnicima - ukida se primjena novog kontnog plana

Obavijest korisnicima da se ukida obvezna primjena Jedinstvenog okvirnog kontnog plana planirana za 01.01.2017. godine. U slučaju donošenja novih zakonskih novina od strane nadležnih tijela državne uprave na ovu temu, korisnici će biti pravodobno obaviješteni.