Uslijed kontinuiranog rasta opsega posla, te novih korisnika, kontinuirano priključujemo nove mlade inženjere našem timu. Želimo dobrodošlicu trojici novih kolega koji su nam se priključili u listopadu!