Program „Uredsko poslovanje“ namijenjen je korisnicima koji žele ili su obavezni voditi svakodnevni posao urudžbiranja i pretraživanja baze dokumenata kako bi ubrzali pronalaženje potrebnih dokumenata i njihovih priloga. Želja je da se cijeli administrativni rad prenese na informacijsku tehnologiju.