U želji da se postepeno ukine „promet“ dokumentacije u papirnatoj formi razvijen je“ Modul za digitalizaciju poslovanja“. Modul omogućuje povezivanje svih postojećih dokumenata koji su izrađeni u sustavu Irata te ima mogućnost slanja i učitavanja u sustav. Navedenim se dobija brže snalaženje u dokumentaciji, elektronski zapis svih vezanih dokumenata na jednom mjestu (ulazni račun, primka, narudžba) te automatizacija procesa obrade.

Popis modula / programskih podsustava / dokumenata za digitalizaciju je sljedeći:

  • Osnovni modul za arhiviranje i dohvat digitaliziranih dokumenata integriran sa postojećim PIS sustavom
  • Generički Modul za kreiranje,  pohranu, potpis i dohvat eDokumenta
  • ePrimke
  • eZahtjevnice
  • eNarudžbenice i integracija sa povezanom dokumentacijom
  • eURA-e i integracija sa povezanom dokumentacijom
Web/Mobile portal za ovjeru/verifikaciju/odobrenje eDokumenata raspoloživ za sve djelatnike.