Novi modul - Web sučelje za kreiranje zahtjeva za godišnje odmore i plaćene dopuste

Dostupan je novi modul u sklopu aplikacija vezanih za upravljanje ljudskim resursima i kadrovskom evidencijom. Radi se o web aplikaciji koja omogućuje izradu zahtjeva za godišnje odmore te plaćene dopuste, odobravanje istih, kao i odbijanje, te izdavanje odluka i pregled zahtjeva putem našeg ERP sustava. Detalje pročitajte na poveznici: https://www.irata.hr/ljudski-resursi/web-zahtjevi-i-odobrenja-za-GO

-

eRačun

eRačun – novosti ! Prema novom Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi koji je objavljen u Narodnim novinama br. 94/18., obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi od 1. prosinca 2018. moraju zaprimiti eRačun poslan od dobavljača i ne smiju ga odbiti, no mogu zaprimati i račune u papirnatom obliku. Prijelazno razdoblje koje je određeno za takvo postupanje traje do 1. srpnja 2019. Nakon tog datuma dobavljači su u obvezi obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi slati račune isključivo u obliku eRačuna, te je potrebno do tada prilagoditi svoj računovodstveni sustav i programsko rješenje za takav način fakturiranja.

-

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) Dana 9. srpnja 2018. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima, te se intenzitetom potpore od 65% - 85% sufinanciraju projektne aktivnosti koje uključuju izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa, odnosno proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom. Detalji na linku: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c23897a1-001e-4e9c-9a52-b9bf01f625af. Zatražite potporu, te uz pomoć Iratinog poslovnog software-a, unaprijedite svoje poslovanje i povećajte učinkovitost. Čekamo Vaš poziv!

-

Želite pratiti Vaše poslovanje prema mjestima troška ili mjestima prihoda?

Želite pratiti Vaše poslovanje prema mjestima troška ili mjestima prihoda? Imate više otvorenih projekata i potrebni su Vam jasni i točni izvještaji za svaki od njih? Vaše poduzeće ima više profitnih centara, te kompliciranu hijerarhiju? Iratin modul Financijsko knjigovodstvo omogućava jednostavno praćenje svih poslovnih aktivnosti po mjestima troška, odnosno po hijerarhiji, projektu, profitnom centru, mjestu prihoda... Temeljem zadanih parametara, naši korisnici mogu dobiti potrebne podatke na svim razinama – od konto kartica, pa sve do grafičkih i numeričkih izvješća u vidu bilanci te računa dobiti i gubitka. Kontaktirajte nas za sve detaljnije informacije!

-

Obračun minimalne plaće za 2018. godinu – Nadogradnja modula Obračun plaće

Predviđenim izmjenama Zakona o minimalnoj plaći, za radnika kojemu je plaća za mjesec dana rada utvrđena u svoti minimalne plaće, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na plaću, utvrđena prema Zakonu o doprinosima, smanjuje se za 50 % svote minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se obavlja obračun. Dakle, navedeno pravo smanjenja osnovice za obračun doprinosa za 50 % imaju poslodavci za radnike koji su u prosincu 2017. godine imali ugovorenu minimalnu plaću (3.276,00 kn) – ZATEČENI RADNICI – a koji i nadalje tijekom 2018. godine imaju ugovorenu plaću do svote minimalne plaće ili u svoti minimalne plaće. Mogućnost obračuna prema novim parametrima dostupna je svim našim Korisnicima.

-

Olakšica za osiguranika - dijete hrvatskih branitelja - programska podrška

Sukladno novim odredbama Zakona o doprinosima čl. 106, uređeno je da se za osiguranika dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata starije od 29 godina kojeg poslodavac na osnovi ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje, ne obračunavaju doprinosi na osnovicu (doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za zaštitu zdravlja na radu i doprinos za zapošljavanje). Pravo se odnosi na sve osobe koje do dana sklapanja ugovora o radu nisu imale prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem. U tu svrhu u programu je napravljena programska podrška za obračun.

-

Prvi smo uspješno prošli testiranje – spajanje državne bolnice sa sustavom državne riznice

U četvrtak 14.12.2017. u prostorima KBC Sestre milosrdnice izvršeno je završno korisničko testiranje prijenosa poruka između povezanog lokalnog testnog informacijskog sustava za upravljanje financijama (FMIS) KBC Sestre milosrdnice i testnog SAP sustava državne riznice (qas 320), preko središnjeg Gateway-a Ministarstva financija - kao preduvjet za puštanje sustava u produkcijski rad. Testiranje je uspješno završeno, te je naš korisnik KBC Sestre milosrdnice prva državna bolnica koja se uspješno spojila sa sustavom državne riznice.

-

Najava - Irata na seminaru RRIF-a 17.11.2017.

U hotelu Westin, u Zagrebu, 17. studenog 2017., održat će seminar u organizaciji RRIF-a pod nazivom „Računovodstvene i porezne aktualnosti za 2017. i novosti za 2018. - priprema za izradu GFI i PD“. Na seminaru će biti prisutni i konzultanti iz Irate, te ih možete pronaći kako biste iz prve ruke dobili informacije koje biste željeli znati o poslovnom sustavu Irata, kao i programskim rješenjima iz oblasti eDokumenata – eRačunima, ePonudama, eOpomenama, eIOSima, eNarudžbama, te eURAma. Iskoristite i posebnu pogodnost koju smo pripremili za sudionike seminara – preuzmite svoj primjerak letka, te uz njegovo predočenje ostvarite popust od 15% na predmet Vaše ponude! Vidimo se!

-

Od 1. rujna 2017. novi sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (Nar. nov. br. 73/17.) stupa na snagu dana 1. rujna 2017. Sve promjene do kojih je došlo uslijed donošenja novog Pravilnika, podržane su u programu (novi obvezni sadržaj evidencija o radnicima, obveza evidentiranja korištenja dnevnog i tjednog odmora za određene kategorije radnika ovisno o rasporedu radnog vremena, obveza inozemnih poslodavaca za vođenje evidencije o upućenim radnicima na rad u drugu državu, evidencije za izdvojeno mjesto rada.)

-