Stacionar

 

Evidencije koje su potrebne za fakturiranje stacionarne zaštite propisane su od strane HZZO-a i neke od njih inicijalno se pune kroz aplikaciju dok se druge konfiguriraju prema potrebi korisnika

 • radni status
 • zanimanja
 • djelatnosti pacijenta
 • DTS postupci
 • kategorije bolničkog računa
 • dani bolničkog liječenja
 • opravdanost prijema
 • DTS skupine
 • odjeli
 • bračno stanje
 • način otpusta
 • stanje pri otpustu
 • način prijema
 • vrste obračuna
 • grupe mjesta prijema
Prijem / otpust / fakturiranje
 • unose se podaci o prijemu, otpustu, DTS postupci, materijali, premještaji s odjela na odjel i ostali podaci na osnovu kojih se ispostavlja račun
 • postoji direktna veza prema DTS gruperu na portalu CEZIH
 • na osnovu ulaznih podataka gruper vraća DTS skupinu i DTS koeficijent na osnovu kojeg se radi obračun
 • podržan je i način obračuna prema DBL-u, mješoviti obračun prema DTS i DBL-u te prema bodu
Računi
 • ispostavljanje računa
 • moguće je ispostaviti račun prema DTS-u ili DBL-u, mještoviti prema DTS-u i DBL-u za pacijente koji imaju produženo liječenje te prema bodu za kupce koji plaćaju sami
 • evidencija računa
Ispisi računa
 • podržan je ispis računa za HZZO sa svim potrebnim elementima, formiranje datoteke s računima za HZZO, te ispis sadržaja datoteke i popratno pismo koje se šalje uz datoteku
 • datoteka za prijem i otpust potrebna za prijavu pacijenta na portal CEZIH
 • ispis skupnog računa za druge osiguravajuće kuće 
 • popis računa
 • knjiga izlaznih računa
 • knjiga izlaznih računa II
 • ispis otpusnica
 • matični list
Poslovni ispisi
 • ispis po kupcima
 • ispis po odjelima i timovima
 • ispis po odjelima – analitička služba
 • ispis po odjelima – rekapitulacija
 • izvješće po dijagnozama – analitička služba
 • izvješće po dijagnozama – rekapitulacija
 • interna realizacija
 • interna realizacija – rekapitulacija
 • rekapitulacija po jedinicama
 • fakturirano po ATK šiframa
 • fakturirani materijali
 • fakturirani postupci
 • izvješće po DTS-u rekapitulacija
 • usporedba DTS-a
 • izvješće po računima
 • Case Mix Index
Statistička izvješća
 • otpušteni pacijenti po ishodu liječenja
 • otpuštene dojilje po ishodu liječenja
 • otpuštene pratilje po ishodu liječenja
 • otpušteni pacijenti po načinu otpusta
 • otpuštene dojilje po načinu otpusta
 • otpuštene pratilje po načinu otpusta
 • broj dana – pacijenti
 • broj dana – dojilje
 • broj dana – pratilje
 • premještaji