PZZ 

 
Prijem 

Za svaku PZZ ordinaciju posebno unose se svi relevantni podaci potrebni za izradu računa – podaci o pacijentu, o njegovom osiguranju, dijagnoze, liječnik, podaci o kupcu, aktivnostima osnovog i dopunskog osiguranja te na kraju usluge koje su obavljene.
Na osnovu unesenih podataka ispostavlja se Faktura za HZZO koja sadrži sve potrebne podatke koje HZZO traži te se na osnovu toga da li pacijent ima dopunsko osiguranje naplaćuje učešće ili obračunava dopunsko osiguranje ovisno o tipu računa.

Računi
  • ispostavljanje računa
  • moguće je ispostaviti pojedinačni ili skupni račun
  • evidencija računa
  • kontiranje
Ispisi računa
  • podržan je ispis pojedinačnog i skupnog računa za HZZO sa svim potrebnim elementima, formiranje datoteke s računima za HZZO, te ispis sadržaja datoteke i popratno pismo koje se šalje uz datoteku
  • knjiga izlaznih računa