Poliklinika

 

Certificirani smo proizvođač programske podrške za vanbolnički SKZZ (G9) te je sukladno tome i omogućen rad s e-uputnicama i e-nalazima.

Prijem i fakturiranje

Za svako mjesto prijema zasebno :

 • unose se svi relevantni podaci potrebni za izradu računa npr. podaci o pacijentu, o njegovom osiguranju, uputna i završna dijagnoza, liječnik koji je uputio i liječio bolesnika, podaci o kupcu, aktivnostima osnovog i dopunskog osiguranja te na kraju usluge koje su obavljene 
 • podaci se mogu unositi ručno ili se automatski povlače sa e-uputnice 
 • (za korisnike G9 sustava) 

Na osnovu unesenih podataka ispostavlja se faktura ovisno o tipu platitelja:

 • faktura za HZZO sadrži sve propisane podatke te se na osnovu statusa osiguranja pacijentu naplaćuje učešće ili obračunava dopunsko osiguranje
 • moguće je ispostaviti skupnu fakturu za druge osiguravajuće kuće (Croatia osiguranje, Wiener osiguranje, Allianz osiguranje., Triglav osiguranje, Uniqa  osiguranje, Merkur osiguranje) 
 • moguće je ispostaviti fakturu za participaciju
Rehabilitacija

U okviru ovog dijela programa evidentiraju se podaci o pacijentima koji su na rehabilitaciji te se na kraju razdoblja rehabilitacije ispostavlja faktura.

Rezervacije

Rezervacije termina moguće su po liječnicima ili pretragama.

Računi

Ispostavljanje računa

 • moguće je ispostaviti pojedinačni ili skupni račun
 • evidencija računa
 • preknjižavanje u blagajnu 
 • u blagajnu se preknjižava sav gotovinski promet naplaćen putem učešća ili ako pacijent plaća sam
 • kontiranje računa
 • pregled prije ispostavljanja skupnog računa za DZO
Ispisi računa - knjigovodstveni
 • ispis računa
 • podržan je ispis računa za HZZO sa svim potrebnim elementima, formiranje datoteke s računima za HZZO te ispis sadržaja datoteke i popratno pismo koje se šalje uz datoteku
 • ispis ostalih računa
 • ispis skupnog računa
 • ispis skupnog računa za ostale osiguravatelje
 • popis računa
 • knjiga izlaznih računa
 • knjiga izlaznih računa II
 • dnevni promet
 • ispis naplaćenih iznosa
Poslovni ispisi
 • ispis izvršenih usluga
 • izvješće djelatnosti
 • ispis cjenika
 • ispis po kupcima
 • ispis po odjelima i timovima
 • interna realizacija
 • interna realizacija – rekapitulacija
 • rekapitulacija po jedinicama
 • dani dnevne bolnice
 • broj otpuštenih bolesnika
 • postupci po liječniku koji je uputio