Medicinsko fakturiranje

 

Medicinsko fakturiranje se sastoji od tri osnovna modula koja se pojavljuju ovisno o konfiguraciji:

 • poliklinika
 • stacionar
 • PZZ
Evidencije
Robe i usluge 
Veza na skladišno poslovanje 
 • farmakoekonomika
 • ATK šifre
Šifrarnici HZZO-a

Inicijalno punjenje vrši se kroz aplikaciju uz mogućnost naknadnih nadopunjavanja te ručnih izmjena  

 • propisani su od strane HZZO-a
 • postupci, materijali i lijekovi
 • područni uredi
 • osnove oslobođenja
 • dopunsko osiguranje
 • kategorije osiguranika
 • DZO osiguravatelji
 • aktivnosti za programe zdravstvene zaštite
 • članak zakona o ZO
 • dijagnoze
 • MKB dijagnoze
 • način prijema
 • zdravstvene ustanove
 • djelatnosti u ZZ
Specifične evidencije
 • pacijenti, evidentiraju se svi pacijenti koji su obavili uslugu u ustanovi s podacima koji ih obilježavaju (ime, prezime, spol, datum rođenja, MBO i OIB)
 • liječnici (interni/vanjski) , evidentira se njihov broj koji su dobili od HZZO-a i po njemu se vode
 • timovi, evidentiraju se svi timovi u ustanovi s pripadnom djelatnošću i članovima tima
 • tipovi pacijenata, evidentiraju se osnovni tipovi pacijenata na osnovu kojih se vrši obračun ovisno o platitelju (HZZO, plaća sam, druga zdravstvena ustanova ili privatno osiguranje)
 • mjesta prijema (poliklinika) – šalteri ili ambulante
 • podaci o ustanovi
 • djelatnosti u ZZ
 • način otpusta iz dnevne bolnice
 • grupe mjesta prijema
 • veza kupci-aktivnosti          
 • radilišta