Web sučelje za kreiranje zahtjeva godišnjih odmora i plaćenih dopusta

 

Ova web aplikacija omogućuje izradu zahtjeva za godišnje odmore te plaćene dopuste, odobravanje istih, kao i odbijanje, te izdavanje odluka i pregled zahtjeva putem Iratinog ERP sustava.

Sa strane Korisnika sustava, odnosno Djelatnika
  • prikazivanje rekapitulacije dana godišnjih odmora, kao i kalendarski prikaz zahtjeva godišnjih odmora i plaćenih dopusta.
  • forma za izradu zahtjeva za godišnji odmor, korisnik može formirati „radne verzije“ zahtjeva ili uputiti zahtjev voditelju na odobravanje. Moguće je također i odabrati
  • odabir prikaza radnih verzija svih djelatnika organizacijske jedinice, kojoj pripada prijavljeni djelatnik, te prikaz vlastitih radnih verzija (prikaz radnih verzija organizacijske jedinice napravljen je kao kalendarski prikaz po mjesecima gdje je za sve djelatnike, koji imaju upisane radne verzije, jednostavno i moguće pogledati dolazi li do preklapanja s planiranim godišnjim odmorima)
  • pregled upućenih zahtjeva korisniku prikazuje sve upućene zahtjeve te njihove statuse: Na čekanju, Odbijeno, Odobreno, Djelomično prihvaćeno.
  • pregled odluka za zahtjeve koji omogućuje preuzimanje PDF dokumenta odluke.

 

Prilikom kreiranja zahtjeva za plaćeni dopust, dodatno je omogućeno i prilaganje proizvoljnog broja dokumenata bilo kojeg formata.

 

Sa strane Voditelja vrijedi isti set funkcionalnosti kao i za djelatnike, uz dodatak formi za odobravanje zahtjeva za godišnje odmore i plaćene dopust.

 

  • ekran za voditelje sadrži popis upućenih zahtjeva djelatnika za godišnjim odmorima (navedeni prikaz ima mogućnost pregleda zahtjeva u obliku liste i u obliku kalendara)
  • mogućnost pregleda detalja zahtjeva odabirom gumba „Detalji“ nakon čega se otvara modalni prozor iz kojeg voditelj može odobravati svako razdoblje zahtjeva posebno te upisati napomenu za djelatnika
  • pregled zahtjeva u tabličnom pregledu omogućava odobravanje i odbijanje zahtjeva grupno i pojedinačno
  • kalendarski prikaz razdoblja zahtjeva za godišnji odmor i plaćeni dopust (prikaz svih zahtjeva djelatnika u presjeku djelatnik/mjesec., prikaz je moguće filtrirati po organizacijskim jedinicama)
  • pregled godišnjih odmora za voditelje viših ustrojstvenih jedinica

 

Nakon što djelatnik uputi zahtjev za godišnji odmor i voditelj ga odobri, tada se iz zahtjeva može izraditi odluka za godišnji odmor/plaćeni dopust. Svaki zahtjev upućen voditelju na odobravanje je moguće pregledati te odobriti ili odbiti iz ERP sustava putem evidencija zahtjeva.

Navedena evidencija se prikazuje odlaskom na stavku menija „WEB zahtjevi“ iz palete „Godišnji odmori“ pod „Kadrovskom evidencijom“.