Povremeni poslovi

 

Modul Povremeni poslovi koristi se za obračun davanja kao što su autorski honorari, ugovori o djelu, jubilarne nagrade, naknade članovima odbora, regresi i slično. Osim predefiniranih atributa, moguće je kreirati i proizvoljan broj korisničkih atributa za praćenje specifičnosti pojedinih obračuna za povremene poslove.

Primanja
 • samostalno definiranje primanja temeljem raznih predložaka
 • unutar definicije primanja se zadaje sve relevantno za izvještavanje
 • omogućene su razne automatike pri izračunu satnice za primanja koja to traže, te na temelju pretpunjenih podataka kroz evidenciju primanja omogućeno je automatsko pretpunjavanje JOPPD obrasca temeljem obračuna
Odbici
 • definiranje odbitaka, načina njihovog obračuna u iznosu, postotku, kalkulativni izračun i sl.
Promet primanja
 • kroz razne čarobnjake omogućeno je brzo pridruživanje primanja po osobama
 • osigurane su i opcije povrata primanja iz arhivskih obračuna, izvoza i uvoza primanja iz xml datoteka i sl.
Parametri obračuna
 • osim standardnih atributa, moguće je kreirati i proizvoljan broj korisničkih atributa koji utječu na obračun
Nalozi za plaćanja
 • nastaju potpuno automatski kroz obračun povremenih poslova
 • po obračunu je moguće izvršiti i nadopune ukoliko ima potrebe za istim.
 • mogućnost filtriranja naloga plaćanja po tipovima
 • kreiranje datoteke za platni promet, za jedan ili više obračuna. 
 • dijeljenje jednog obračuna u više ( dvije ili više ) datoteka i sl. 
 • izvješća, zbrojni nalog, popis naloga plaćanja
Kontiranje
 • evidencija analitičkih i sumarnih kontiranja
 • opcionalno moguće je napraviti automatsko kontiranje obračuna prema zadanoj shemi knjiženja ili naknadno kontiranje napravljenog arhiviranog obračuna
Obračun povremenih poslova
 • osigurana je potpuna fleksibilnost kroz posebnu evidenciju za prihvat „korisničkog koda“. To znači osim standardnih tablica, koje predstavljaju input i output obračuna, moguće je definirati i korisničke tablice kao željeni rezultat
 • unutar obračuna nastaju i nalozi plaćanja i temeljnica povremenih poslova 
 • po završetku obračuna daje se informacija o eventualnim pogreškama vezano uz poslovna pravila, sve pogreške i informacije su standardizirane i detaljno obrazložene
Priprema za JOPPD obrazac
 • unutar ove evidencije moguće je vidjeti pripremljene podatke za JOPPD obrazac temeljem podataka sa pretpunjenim zakonskim šiframa  za JOPPD a vezanih za obračun povremenih poslova za daljnje iskazivanje na JOPPD obrascu. Ovakvi podaci nastaju automatikom samim obračunom.
Izvješća
 • sva zakonom predviđena izvješća su podržana. To uključuje obrasce IP, ER1, RAD1 i dr.
 • osigurana je komunikacija s ePoreznom, tj. sva izvješća koja se mogu predati preko ePorezne imaju svoju xml varijantu - ista se automatski kontrolira prema važećim xml shemama porezne uprave, tako da je mogućnost za pogrešku minimalna
 • osiguran je veliki broj izvješća, koja su vrlo fleksibilna sa stanovišta odabira graničnika, raznih vrsta agregiranja i konačnog izgleda.
 • platna vrećica je izgledom potpuno konfigurabilna, po svakom elementu. Platne vrećice se mogu, opciono, slati emailom.
 • datoteke za banke  podržane su sve banke koje primaju podatke o isplatama u elektronskom obliku, jednim klikom za dani obračun formiraju se sve datoteke koje su potrebne, te se daje jasna informacija o tome