Obračun plaće


Program za obračun plaća je vrlo fleksibilan, te omogućava visoku razinu prilagodbe raznim vrstama poslovnih subjekata, te specifičnostima u njihovim načinima obračuna.
Unutar evidencija se prate svi Zakonom propisani atributi. Zbog specifičnosti obračuna, za svakog pojedinog korisnika, unutar evidencije je moguće dodavati i proizvoljan broj korisničkih atributa. Unutar evidencije je moguće pratiti i ovrhe na plaću, te definirati zaštićene račune djelatnika.

Primanja
 • samostalno definiranje primanja, temeljem raznih predložaka. 
 • mogućnost definiranja automatskih primanja i uvjeta za njihovu aktivaciju
 • omogućene su razne automatike pri izračunu satnice za primanja koja to traže, te na temelju pretpunjenih podataka kroz evidenciju primanja omogućeno je automatsko pretpunjavanje JOPPD obrasca temeljem obračuna
Dodaci (naknade)
 • samostalno definiranje dodataka ( neoporezivih primitaka) temeljem raznih predložaka
 • mogućnost definiranja automatskih naknada i uvjeta za njihovu aktivaciju
Odbici
 • definiranje odbitaka i načina njihovog obračuna u iznosu, postotku, kalkulativni izračun i sl. 
Promet primanja i naknada
 • kroz razne čarobnjake omogućeno je brzo pridruživanje primanja po osobama, mjestima troška, isplatnim listama
 • osigurane su i opcije povrata primanja iz arhivskih obračuna, izvoza i uvoza primanja iz xml datoteka i sl
 • potpuna automatika u stvaranju primanja iz evidencije prisutnosti (odsutnosti). 
 • stvoren je okoliš za uvoz primanja i naknada sa nekog drugog sustava, uz minimalno kodiranje bez produciranja novih verzija
Virmani (HUB3A)
 • nastaju potpuno automatski kroz obračun plaće
 • po obračunu je moguće izvršiti i nadopune ukoliko ima potrebe za istim. npr. dodavanje novog virmana
 • mogućnost filtriranja virmana po tipovima
 • kreiranje datoteke za platni promet za jedan ili više obračuna
 • dijeljenje jednog obračuna u više ( dvije ili više ) datoteka i sl. izvješća, zbrojni nalog, popis virmana 
Kontiranje
 • ovisno o odabranoj opciji obračun se može automatski kontirati po unaprijed zadanoj shemi knjiženja ili poslije obračuna u posebnoj opciji za kontiranje
Izvješća
 • sva zakonom predviđena izvješća su podržana. To uključuje obrasce IP, ER1, RAD1 i dr.
 • osigurana je komunikacija s ePoreznom, tj. sva izvješća koja se mogu predati preko ePorezne imaju svoju xml varijantu. Ista se automatski kontrolira prema važećim xml shemama porezne uprave, tako da je mogućnost za pogrešku minimalna
 • osiguran je veliki broj izvješća, koja su vrlo fleksibilna sa stanovišta odabira graničnika, raznih vrsta agregiranja i konačnog izgleda.
 • platna vrećica je izgledom potpuno konfigurabilna, po svakom elementu. Platne vrećice se mogu, opciono, slati emailom.
 • datoteke za banke  podržane su sve banke koje primaju podatke o isplatama u elektronskom obliku. Jednim klikom za dani obračun formiraju se sve datoteke koje su potrebne, te se daje jasna informacija o tome