Kadrovska evidencija

 
Evidentiranje podataka o djelatnicima
 • evidencija matičnih podataka
 • evidencija prebivališta i boravišta sa mogućnošću praćenja povijesti prebivališta i boravišta
 • evidencija isprava
 • evidencija obrazovanja sa mogućnošću praćenja povijesti školovanja (škola, zvanje, stručna sprema, specijalizacija, uža specijalizacija, stručno obrazovanje, tečajevi itd.)
 • evidencija radnog mjesta sa povijesnim praćenjem
 • evidencija staža sa mogućnošću praćenja povijesti staža
 • evidencija o plaćama te specijalnim parametrima obračuna plaća
 • evidencija osiguranja, osiguranika i invaliditeta osiguranika
 • evidencija dodatnog osiguranja
 • evidencija ugovora
 • videncija ostalih rješenja
Godišnji odmor
 • mogućnost definiranja prava na godišnji odmor
 • mogućnost kreiranja plana godišnjih odmora
 • mogućnost izrade rješenja godišnjih odmora
Ostala rješenja/ugovori
 • mogućnost definiranja ostalih rješenja i ugovora
 • mogućnost definiranja tipova rješenja i ugovora
Transferi
Arhiva
 • mogućnost arhiviranja djelatnika
 • mogućnost arhiviranja rješenja godišnjih odmora
 • mogućnost arhiviranja ostalih rješenja i ugovora
Specifične definicije
 • mogućnost izrade predloška za rješenje godišnjih odmora
 • mogućnost izrade dokumenta
 • mogućnost definiranja polja za transfer u osobama
Ispisi
Djelatnici
 • djelatnici po raznim kriterijima 
 • djelatnici po raznim kriterijima II
 • djelatnici po starosti i spolu
 • kandidati za jubilarnu nagradu
 • osobe s adresama
 • članovi obitelji
 • djelatnici po vrsti osiguranja
 • kartica osobe
 • matična knjiga
 • ugovori koji istječu
 • djelatnici po tipu ostalih rješenja / ugovora
 • licence koje ističu
 • ispis staževa
Godišnji odmor
 • prava na broj dana godišnjih odmora
 • planirani i iskorišteni godišnji odmor