Obračun kamata (zavisni i nezavisni)

 

Modul Kamate omogućava nezavisni i zavisni obračun kamata, arhivu obračuna i pregled, kao i potrebne ispise.

Nezavisni obračun kamata
 • slobodni unos stavki za obračun, te odabir kamate
 • evidencija nezavisnih kamata obračuna 
 • ispis obračunatih kamata
Zavisni obračun kamata
 • obračun kamata temeljem kandidata iz financijskog knjigovodstva
 • rekapitulacija obračuna
 • evidencija zavisnih obračuna kamata 
 • ispis obračunatih kamata 
 • arhiviranje i potvrda obračuna 
 • brisanje obračuna
Arhiva obračuna kamata
 • evidencija arhiviranih obračuna kamata
 • ispis obračunatih kamata
 • rekapitulacije obrade 
 • brisanje pojedinačne obrade