Blagajničko poslovanje


Blagajničko poslovanje kao modul pomaže u upravljanju gotovinskim uplatama i isplatama, te je putem preknjižavanja povezano sa financijskim knjigovodstvom. 

Knjiženja
 • mogućnost evidentiranja uplatnica
 • mogućnost evidentiranja isplatnica
 • evidentiranja akontacija
 • evidentiranje početnog stanja akontacija
 • povrat akontacija
 • mogućnost storno uplatnica i isplatnica
Operacije na blagajni
 • otvaranje i pregled
 • kontiranje
 • zaključivanje blagajne
Ispisi
 • kartice 
 • blagajnički izvještaj 
 • stanje u blagajni 
 • sumarni ispis prometa 
 • ispis kartice osoba
 • ispis financijskog dokumenta 
 • sumarni ispis dokumenta knjiženja 
 • opći izvještaj prometa 
 • rekapitulacija po mjestima troška 
 • ispis deviznog financijskog dokumenta 
 • neiskontirani blagajnički izvještaji
 • ispis dokumenta blagajne