Izvješća - grafička i numerička izvješća - BI

 

Osim standardnih, unaprijed zadanih izvješća, u programskom rješenju je osigurana i potpuna fleksibilnost za prihvat podataka u cilju automatskog prikaza numeričkih i grafičkih pokazatelja poslovanja. Takvi izvještaji su od neprocjenjive koristi djelatnicima te managementu u upravljanju procesima poslovnog subjekta.

Samostalno definiranje predložaka za formiranje željenog rezultata
Razni tipovi predložaka u formi:
 • Potraživanja / obveza
 • Bilanci
 • Zalihe roba / materijala
 • Prometa roba / materijala
 • RUC-a
 • Prihoda roba, usluga
Mogućnost definiranja razlučivosti na nivou godina, mjeseci, dana
Samostalno definiranje vremenskog perioda za dohvat podataka i kreiranje izvješća
Samostalno kreiranje "n" pokazatelja poslovanja temeljem odabira graničnika:
 • Konto ( klasa, grupa, sintetika, subanalitika,  analitička  )
 • Partner
 • Grupe i podgrupe partnera
 • Ugovor
 • Mjesto troška s hijerarhijama
 • Dokument knjiženja
 • Skladište
 • Robe / materijali
 • Grupe i podgrupe roba i materijala
 • Komercijalist