Backoffice obrada

 

Kompletna backoffice obrada i automatizam knjiženja za prihvat svih vrsta kreditnih i debitnih kartica.

Područja u kojima smo se specijalizirali su
  • puna automatizacija knjiženja i praćenja naplate temeljem prihvata podataka o izvršenim kartičnim transakcijama
  • iniciranje kartičnih transakcija putem SMS-a, Web portala, automatskih web servisa, te automatizacija obrade ovih transakcija
  • integracija sa SAP sustavima (osobito u INA-i)
Najznačajniji korisnici su INA d.d., Energopetrol, Holdina d.d. i Bina Istra.

Osim navedenog, već 20 godina osiguravamo kompletnu informatičku obradu za  INA Karticu - ​više od 350.000 poslovnih partnera, od čega preko 20.000 tvrtki i obrta