Materijalno knjigovodstvo, robno - materijalno

 
Izračun nabavnih cijena materijala / kalkulacija
 • modul za utvrđivanje nabavne cijene materijala temeljem učitanih podataka sa primke, odabirom fakture te automatskim obračunom PDV-a, zavisnih troškova nabave i rabata
 • ispisi kalkulacija
Knjiženja - Knjiženje robno - materijalno
 • automatska obrada ( knjiženje u materijalno knjigovodstvo (kartica, dnevnik knjiženja)) temeljem evidentiranih podataka na skladišnom poslovanju i modula za izračun cijene materijala za ulazne dokumente
 • obračun izlaza program treba omogućiti po prosječnoj cijeni, FIFO, LIFO metodi
Početno stanje
 • automatski prijenos početnog stanja iz prethodne godine
Nivelacija nabavnih cijena
Kontiranje
 • korisničko pravo definiranja shema knjiženja za svaki pojedini poslovni događaj
 • automatsko kontiranje svih poslovnih događaja
Ispisi
 • ispisi dokumenata - po robi, skladištu, dokumentu, partneru, mjestu troška, grupi roba, ugovoru / narudžbi, datumu dokumenta, datumu knjiženja, broju ulaznog računa
 • sumarni ispis dokumenta
 • popis kalkulacija
 • ispis kartice robe / materijala
 • ispis dnevnika
 • ispis prometa i bilance
 • popis stanja s vrijednostima
 • robe / materijali bez prometa
 • ispis cjenika robe / materijala (VP)
 • ispis financijskog dokumenta
 • opći izvještaj prometa- Rekapitulacija po mjestima troška
 • ispis neiskontiranih dokumenata
 • primke / kalkulacije koje nisu u obradi
 • skladišni dokumenti koji nisu u obradi