Nabava, narudžbe, limiti potrošnje

 

Modul koji je u suradnji sa Korisnicima razvijen i unaprijeđen do zadnjih detalja je modul Nabave, te omogućava potpuno upravljanje procesima nabave. Obuhvaća planiranje, narudžbe, evidentiranje upita dobavljačima, limite potrošnje, te javnu nabavu.

Plan nabave
 • mogućnost evidentiranja jednog ili više planova (planovi nabave, financijski plan) po mjestima troška
 • zadavanja oznaka planskim pozicijama
 • evidentiranje tipova planskih pozicija
 • izrada jednog ili više rebalansa plana
 • evidentiranje planskih pozicija, iznosa i načina kontrole izvršenja plana na razini mjeseca ili godine
 • kopiranja planskih pozicija iz jednog plana u drugi
 • pregled naručenih iznosa po planskim pozicijama
 • ispis plana nabave
 • ispis godišnjeg plana
 • ispis realizacije godišnjeg plana
 • ispis realizacija planskih pozicija po kontima, po fakturama čitanjem podataka iz financijskog knjigovodstva
 • ispis usporedbe planiranih i utrošenih količina / iznosa po planskim pozicijama čitanjem podataka iz materijalnog knjigovodstva
 • izvoz ispisa o ugovorenim, fakturiranim i realiziranim narudžbama u Excel sa svim potrebnim elementima koje zahtijeva zakon o objavi podataka na webu
Narudžbe
 • evidentiranja proizvoljnog broja knjiga narudžbi / upita
 • definiranje proizvoljnog broja osnova izdavanja narudžbi, tipova dokumenata javne nabave, tipova postupaka javne nabave, tipova nabave i statusa prigovora / žalbi
 • evidentiranje narudžbi dobavljačima
 • pretraživanja narudžbi po knjigama, partneru, rednom broju narudžbe
 • kontrola količine i iznosa robe, usluge ili planske pozicije unesenih u narudžbe prema elementima zadanim u planskim pozicijama plana
 • kontrola količine i iznosa robe, usluge unesenih u narudžbe prema elementima zadanim u ugovoru s dobavljačem
 • povezivanje narudžbe s ulaznim dokumentom na skladište
 • povezivanje narudžbe s ulaznim računom
 • zaprimanja više ulaznih dokumenata na skladište po jednoj narudžbi te praćenje neisporučene količine
 • storniranja evidentiranih količina na narudžbi u primjeru kada je poznato da iz bilo kojeg razloga narudžba neće biti realizirana
 • automatska izrada narudžbi temeljem stavaka zahtjevnica s odjela, a sve prema materijalima i uslugama evidentiranim na ugovorima s pojedinim dobavljačem
 • ispis naručenih količina / iznosa po različitim kriterijima (datumu izrade, knjigama, rednom broju narudžbe, partneru, nositelju (odgovornoj osobi), robama, uslugama, grupama roba / usluga, mjestima troška)
 • ispis realizacije naručenih količina / iznosa u usporedbi sa stavkama ugovora
 • ispis ugovorenih, fakturiranih i plaćenih iznosa po ugovoru
 • ispis naručenih i zaprimljenih količina / iznosa po narudžbama iz robnomaterijalnog knjigovodstva
Evidentiranje upita dobavljačima
 • automatska izrada jednog ili više upita za potrebne robe ili usluge
 • izrada izgleda upita prema korisnikovim željama
 • učitavanje roba sa jedne ili više zahtjevnica
 Limiti potrošnje
 • evidentiranje mjesečnih iznosa limita potrošnje i načina kontrole
 • kontrola limita pri izradi zahtjevnica
 • kontrola limita pri izradi izdatnice
 • kontrola limita pri izradi narudžbenice
 • arhiviranje mjesečnih limita
 • kopiranje iznosa limita iz mjeseca u mjesec
 • prijenos viškova/umanjenja iz odabranog u željeni mjesec
 • automatska raspodjele mjesečnih iznosa (alikvotno i jednaki iznosi za sve stavke limita potrošnje)
 • učitavanje/kopiranje stavaka iz jednog limita potrošnje u drugi (sa i bez mjesečnih iznosa)
 • ispis realizacije limita potrošnje (prikaz naručenih iznosa po limitima potrošnje)
 • ispis definiranih mjesečnih limita
 • dodatne kontrole za skupe lijekove
Javna nabava
 • evidentiranje postupaka javne nabave
 • evidentiranja postupaka javne nabave, odluka, poništenja, prigovora / žalbi, dokumenata i ponuditelja
 • povezivanja ugovora uz postupak javne nabave