Osnovna sredstva - analitičko knjigovodstvo dugotrajne imovine

 

Program Osnovna sredstva omogućava evidenciju poslovnih događaja vezanih za nabavu, korištenje te otuđivanje osnovnih sredstava. Moguća je evidencija po inventarskim brojevima,  mogućnost grupiranja po grupama i vrstama, te praćenje po lokaciji, osobama, mjestima troška itd., te čak i evidentiranje podataka o osiguranju dugotrajne imovine.

 Evidentiranje promjena poslovnih događaja na dugotrajnoj imovini
 • početno stanje
 • nabava
 • kalkulacije sa URAma
 • kalkulacije bez URA
 • ispis kalkulacije
 • promjena vrijednosti
 • prodaja
 • rashod
 • inventurni manjak
 • inventurni višak
Amortizacija  Ispravak vrijednosti
 • izračun predračuna amortizacije
 • privremeni obračun amortizacija
 • knjiženje pripremnog obračuna amortizacije
 • proknjižene amortizacije
 • ispis obračuna amortizacije / po kontima, amortizacionim grupama, inventarskim brojevima, mjestima troška... 

 Modul podržava automatsko kontiranje i prijenos u glavnu knjigu svih poslovnih događaja (nabava, promjena vrijednosti, prodaja, rashod, inventurni manjak, inventurni višak).

Ispisi
 • kartica osnovnog sredstva
 • bilanca osnovnih sredstava
 • ispisi – dokumenta, dnevnika knjiženja, sredstava za rashod, sredstava isteklog osiguranja, itd.
 • knjigovodstveni – opći izvještaj prometa, ispisi financijskog dokumenta, rekapitulacije po mjestima troška, sumarni ispisi
Inventura
 • evidencija inventura
 • evidencija inventurnih lista
 • generiranje inventurnih lista
 • ispis inventurne liste
 • ispis generirane inventurne liste
 • količinski ispis evidentiranog stanja
 • učitavanje vrijednosti
 • ispis inventurne liste s vrijednostima
 • automatska zamjena lokacija / osoba
 • automatsko oblikovanje inventarnog viška / manjka
 • mogućnost obrade inventure putem korištenja prijenosnih barcode čitača
 • generiranje datoteka za PALM i učitavanje datoteke
Održavanje i kvarovi
 • omogućeno je evidentiranje vrsta održavanja, vrsta kvarova, te utrošenih resursa.
 • kartica održavanja dugotrajne imovine
 • održavanje po vrsti
 • neobavljeno održavanje
 • kartica kvarova dugotrajne imovine
 • kvarovi po vrsti