eUre

 

Osim slanja, Irata ERP sustav podržava i automatski prihvat podataka iz strukturirane datoteke direktno u knjigu ulaznih računa (likvidaturu). Na taj način radi se potpuna automatizacija procesa i višestruko povećava točnost i brzina obrade računa.

Zašto koristiti Irata eUre?
  • povećana točnost
  • povećana ažurnost i brzina obrade
  • pohrana u sigurnu i kontroliranu elektroničku arhivu
  • smanjeni troškovi
  • zaštita okoliša
  • mogućnost potpune automatizacije procesa - preko Irata ERP-a