eNarudžbe

 

eNarudžbe predstavljaju programsko rješenje koje omogućuje slanje narudžbe prema dobavljaču u elektroničkom obliku.

Zašto koristiti Irata eNarudžbe?
 • jednostavna izrada
 • automatsko kreiranje eNaružbe iz postojeće narudžbe
 • slanje jedne ili više eNarudžbi direktno iz programa na mail poslovnog partnera
 • format datoteke za slanje je .pdf, sa mogućnošću .xml-a
 • kraće vrijeme izrade (nema spremanja na disk, pretraživanja)
 • pohrana u sigurnu i kontroliranu elektroničku arhivu
 • praćenje vremena izrade, slanja, pohrane
 • povećana točnost
 • mogućnost elektronskog potpisivanja dokumenta
 • smanjeni troškovi
 • zaštita okoliša
Što sve podržavaju eNarudžbe?
 • evidentiranja proizvoljnog broja knjiga narudžbi / upita
 • definiranje proizvoljnog broja osnova izdavanja narudžbi, tipova dokumenata javne nabave, tipova postupaka javne nabave, tipova nabave i statusa prigovora / žalbi
 • pretraživanja narudžbi po knjigama, partneru, rednom broju narudžbe
 • kontrola količine i iznosa robe, usluge ili planske pozicije unesenih u narudžbe prema elementima zadanim u planskim pozicijama plana
 • kontrola količine i iznosa robe, usluge unesenih u narudžbe prema elementima zadanim u ugovoru s dobavljačem
 • povezivanje narudžbe s ulaznim dokumentom na skladište
 • povezivanje narudžbe s ulaznim računom
 • zaprimanja više ulaznih dokumenata na skladište po jednoj narudžbi te praćenje neisporučene količine
 • storniranja evidentiranih količina na narudžbi u primjeru kada je poznato da iz bilo kojeg razloga narudžba neće biti realizirana
 • automatska izrada narudžbi temeljem stavaka zahtjevnica, a sve prema materijalima i uslugama evidentiranim na ugovorima s pojedinim dobavljačem
 • ispis naručenih količina / iznosa po različitim kriterijima (datumu izrade, knjigama, rednom broju narudžbe, partneru, nositelju - odgovornoj osobi, robama, uslugama, grupama roba / usluga, mjestima troška)
 • ispis realizacije naručenih količina / iznosa u usporedbi sa stavkama ugovora
 • ispis ugovorenih, fakturiranih i plaćenih iznosa po ugovoru
 • ispis naručenih i zaprimljenih količina / iznosa po narudžbama iz robno materijalnog knjigovodstva